HMS & K

HMS & K

Nyttige lenker

HMS & K RÅDGIVER


Små og mellomstore bedrifter har sjelden behov for en fulltids kvalitets- og HMS leder, like fullt er behovet for kompetansen der.


Derfor kan det være et fornuftig valg å overlate noe av dette arbeidet til oss for en avtalt pris. Vi kan bistå med å opprettholde et levende system som tilfredsstiller krav gitt i interne retningslinjer, fra kunde, eller i henhold til norske og internasjonale krav og standarder.


Vi kan også være behjelpelige med å få dere kvalifisert for Achilles.

HMS & K SYSTEM


Vi kan også bidra med systembygging (og sertifisering), vedlikehold og drift av systemer for små og mellomstore bedrifter som jobber i henhold til norske og internasjonale standarder som eksempelvis ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, Internkontrollforskriften, byggeforskriften, Norsok S006 osv.

INTERNREVISJON


Vi tilbyr også gjennomføring av internrevisjon av kvalitet og HMS system samt bistand ved eksterne revisjoner/leverandør revisjoner når dette viser seg nødvendig.

Kontakt oss

   Bjørn Farmanns gt 2

   4041 Hafrsfjord

  +47 930 94 971

Om oss

Vi deler på vår kunnskap og kompetanse. Ved å lytte aktivt til våre kunder henter vi ut informasjon som vi bruker til å forbedre våre relasjoner, løsninger og tjenester.