Beredskap

BEREDSKAP

BEREDSKAPSRÅDGIVNING


Vi kan bistå operativt under kriser og hendelser for alle bedrifter som ønsker og har behov for det. Vi er tilgjengelig hele døgnet og våre beredskapsrådgivere kan rykke ut for å bistå til alle døgnets tider!


Vi kan bistå med:

  • Rådgivning
  • ROS analyser
  • Beredskapsanalyser
  • Krisehåndtering og kommunikasjon

BEREDSKAPSPLANLEGGING


Beredskapsplanlegging er en vesentlig faktor når en krise oppstår og skal håndteres på best mulig måte. For å kunne få til det, er det viktig å ha en solid beredskapsplan i bunn som er generisk og tar høyde for de fleste eventualiteter.PLANS ARE NOTHING; PLANNING IS EVERYTHING

-Dwight D. Eisenhower

UNDERVISNING - OPPLÆRING


Det er viktig å være godt forberedt før hendelsene oppstår. Dette er kunnskap og erfaring man bare kan få gjennom opplæring og øvelser.


Vi tilbyr kurs og opplæring innen:

  • HMS
  • Kvalitetsstyring
  • Beredskap
  • Alt innen førstehjelp
  • Operativ ledelse - 1. og 2. linje
  • Industrivern


Vi kan også bistå med å gjennomføre øvelser.

Kontakt oss

   Bjørn Farmanns gt 2

   4041 Hafrsfjord

  +47 930 94 971

Om oss

Vi deler på vår kunnskap og kompetanse. Ved å lytte aktivt til våre kunder henter vi ut informasjon som vi bruker til å forbedre våre relasjoner, løsninger og tjenester.